مشتریان ما

۱- شرکت یونیلیور ایران ،

۲- شرکت مژده وصل شیراز ،

 ۳-شرکت البرز دارو ،

 ۴- صنایع شهید شفیع زاده ،

۵-  شرکت افرا بافت 

۶- شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی  ،

۷- شرکت ورزیران

۸- شرکت امید بخش دارو  (علائم ایمنی)

۹- دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین) (علائم ایمنی و تابلو ایمنی و بهداشت)

 ۱۰- شرکت البرز دارو (شهر صنعتی البرز) (علائم یکپارچه)

۱۱ – شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (لیبل انبار)

۱۲- شرکت محترم ورزیران(نجف آباد ) (علائم معرفی شرکت)

۱۳- شرکت آرتا ویلتایر (گلدستون) – تابلو ایمنی و بهداشت

 ۱۴- شرکت صنیع بافت   ( علائم نام خانه بهداشت شرکت )

 ۱۵- شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی  ( لیبل پسماند و ایمنی)

 ۱۶- شرکت کیان – آقای مهندس شمس   (علائم  ایمنی )  

 ۱۷- شرکت پادنا پلیمر – آقای مهندس خندان (لیبل ایمنی  و علائم ایمنی کارگاهی )

۱۸- باربری ابریشم بار- آقای مهندس محبتی (علائم نام شرکت)

۱۹-شرکت شیمی پلیمر کاسپین –  (تابلو یکپارچه چند منظوره )

۲۰- انبار عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی-  (علائم و لیبل)

۲۱- شرکت پیمانکاری کانور(پیمانکار شرکت یونیلیور)-  (علائم آلومینیوم)

۲۲- شرکت نوآوران برق آریا  (علائم ایمنی – ورق گالوانیزه از خودشان)

۲۳- پیش دبستانی مرضیه (علائم و تابلو اسامی معابر)

۲۴- شرکت نوآوران برق آریا ( علائم ایمنی و تابلوخانه بهداشت )

۲۵-  شرکت فولاد امین (علائم ایمنی PVC و لیبل )

۲۶- شرکت سازنده تربو کمپرسور (علائم ایمنی و تابلو محیط زیستی)

۲۷- شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (لیبل و علائم ایمنی )

۲۸-  شرکت بل روزانه (لبنیات) (علائم ایمنی  و مانع ایمنی )

۲۹- شرکت البرز قطعه ( علائم چاپی و PVC)

۳۰- گروه بهداشتی فیروز (علائم و لیبل ایمنی و لوله)

 ۳۱- شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (تابلو ایمنی استاندارد شهری  و لوله و نصب )

۳۲- شرکت شیشه داروی رازی ( تابلو یکپارچه ایمنی و فروش آیینه محدب )

۳۳-  شرکت راه و ساختمانی جهان اقتصاد شرق ( تابلو یکپارچه ایمنی و فروش آیینه محدب )

۳۴- شرکت بستان قطعات ریز (علائم و لیبل )

۳۵- شرکت صنایع شهید شفیع زاده (لیبل و تابلو چند منظوره قالبی)

۳۶- شرکت نوآوران برق آریا  (علائم نام واحد ها )

۳۷- دانشگاه بین المللی امام خمینی ( تابلو یکپارچه و تابلو اسامی خیابان و دانشکده )

۳۸-   شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (تابلو نام واحد ها استاندارد شهری  و لوله و نصب )

۳۹- شرکت پارس فیلم کاسپین ( برچسب ایمنی و علائم شهری )

  ۴۰- شرکت ایمان توسعه پایدار ( علائم ایمنی و برچسب اموال و لیبل ایمنی)

 ۴۱- شرکت مهد تاژ (لیبل ایمنی )

۴۲- شرکت مهد تاژ (شعار ایمنی )

 ۴۳-  شرکت مهد تاژ (Safety board )

 ۴۴- شرکت فارکو شیمی (هنکل ) ( تابلو شعار ایمنی یکپارچه)

۴۵- شرکت بوم شهر (Safety board )

 ۴۶- آقای کبیری از ارومیه (لیبل شبرنگ)

۴۷- آقای مسگر لو (تابلو پی وی سی )

۴۸-  آقای مسگر لو (تابلو پی وی سی )

۴۹- شرکت فارکو شیمی ( هنکل )  (لیبل شبرنگ نام مخازن)

۵۰- شرکت فارکو شیمی ( هنکل )  (تابلو ایمنی)

۵۱- شرکت داده پردازان فرادیس البرز  (تابلو  ترافیکی و  تابلو ایمنی)

۵۲- شرکت راه و ابنیه بزرگراه (تابلو خطر نما -جانپناه )

۵۳- شرکت مهد تاژ  (لیبل و تابلو ایمنی )

۵۴-  شرکت بیدستان   (لیبل شبرنگ و علائم ایمنی )

 ۵۵-  شرکت فارکو شیمی ( هنکل )  (تابلو ایمنی)

 ۵۶- شرکت فارکو شیمی ( هنکل )  (نصب لیبل بر روی ۲۸ مخزن اسید)

 ۵۷- شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (تابلو استاندارد شهری )

 ۵۸- فروشگاه آتشران ( تابلو ایمنی ورق ساده )