میزان پیشرفت سفارشات مشتریان گرامی

شرکت ایمن گنجینه تصویر تولید کننده و فروشنده ، علائم ایمنی ، برچسب علائم ایمنی ، تابلو ایمنی و بهداشت و انواع علائم ایمنی کارگاهی و عمرانی علائم هشداردهنده ایمنی ,  برچسب های ایمنی , خرید علائم ایمنی,  علائم ایمنی در محیط کار , علائم ایمنی در کارگاه ها , تابلو ایمنی و بهداشت , علائم ایمنی و بهداشت , کاتالوگ ایمنی

در  فروردین ۹۵ تحویل گردید : شرکت یونیلیور ایران (شهر صنعتی البرز) (لیبل ایمنی و علائم هشدار دهنده)

در اردیبهشت ۹۵ تحویل گردید : شرکت مژده وصل شیراز (آبیک) لیبل و علائم ایمنی)

در اردیبهشت ۹۵ تحویل گردید :شرکت البرز دارو (شهر صنعتی البرز)  (تابلو الکترواستاتیک)

در اردیبهشت ۹۵ تحویل گردید .: صنایع شهید شفیع زاده (شهر صنعتی البرز) (لیبل انبار)

در اردیبهشت ۹۵ تحویل گردید : شرکت افرا بافت (شهر صنعتی البرز)  (علائم ایمنی و علائم هشدار دهنده)

در اردیبهشت ۹۵ تحویل گردید : شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی  (علائم ایمنی و علائم هشدار دهنده)

در اردیبهشت ۹۵ تحویل گردید : شرکت ورزیران (نجف آباد ) (علائم نام شرکت)

در خرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت امید بخش دارو  (علائم ایمنی)

در خرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین) (علائم ایمنی و تابلو ایمنی و بهداشت)

در خرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت البرز دارو (شهر صنعتی البرز) (علائم یکپارچه)

در خرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (لیبل انبار)

در خرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت محترم ورزیران(نجف آباد ) (علائم معرفی شرکت)

در تیر ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت آرتا ویلتایر (گلدستون) – تابلو ایمنی و بهداشت

در تیر ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت صنیع بافت   ( علائم نام خانه بهداشت شرکت )

در تیر ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی  ( لیبل پسماند و ایمنی)

در تیر ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت کیان – آقای مهندس شمس   (علائم  ایمنی )  

در مرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت پادنا پلیمر – آقای مهندس خندان (لیبل ایمنی  و علائم ایمنی کارگاهی )

در مرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : باربری ابریشم بار- آقای مهندس محبتی (علائم نام شرکت)

در مرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت شیمی پلیمر کاسپین –  (تابلو یکپارچه چند منظوره )

در مرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : انبار عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی–  (علائم و لیبل)

در مرداد ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت پیمانکاری کانور(پیمانکار شرکت یونیلیور)-  (علائم آلومینیوم)

در شهریور ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت نوآوران برق آریا  (علائم ایمنی – ورق گالوانیزه از خودشان)

در شهریور ماه ۹۵ تحویل گردید : پیش دبستانی مرضیه (علائم و تابلو اسامی معابر)

در شهریور ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت نوآوران برق آریا ( علائم ایمنی و تابلوخانه بهداشت )

در شهریور ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت فولاد امین (علائم ایمنی PVC و لیبل )

در شهریور ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت سازنده تربو کمپرسور (علائم ایمنی و تابلو محیط زیستی)

در شهریور ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (لیبل و علائم ایمنی )

در مهر ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت بل روزانه (لبنیات) (علائم ایمنی  و مانع ایمنی )

در مهر ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت البرز قطعه ( علائم چاپی و PVC)

در مهر ماه ۹۵ در ۲ فاز تحویل گردید: گروه بهداشتی فیروز (علائم و لیبل ایمنی و لوله)

در مهرماه ۹۵ تحویل گردید :  شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (تابلو ایمنی استاندارد شهری  و لوله و نصب )

در آبان ۹۵ تحویل گردید :  شرکت شیشه داروی رازی ( تابلو یکپارچه ایمنی و فروش آیینه محدب )

در آبان ۹۵ تحویل گردیدشرکت راه و ساختمانی جهان اقتصاد شرق ( تابلو یکپارچه ایمنی و فروش آیینه محدب )

در آبان ۹۵ تحویل گردید :  شرکت بستان قطعات ریز (علائم و لیبل )

در آذر ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت صنایع شهید شفیع زاده (لیبل و تابلو چند منظوره قالبی)

در آذر ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت نوآوران برق آریا  (علائم نام واحد ها )

در دی ماه  ۹۵ تحویل گردید :  دانشگاه بین المللی امام خمینی ( تابلو یکپارچه و تابلو اسامی خیابان و دانشکده )

در دی ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (تابلو نام واحد ها استاندارد شهری  و لوله و نصب )

در دی ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت پارس فیلم کاسپین ( برچسب ایمنی و علائم شهری )

در دی ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت ایمان توسعه پایدار ( علائم ایمنی و برچسب اموال و لیبل ایمنی)

در دی ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت مهد تاژ (لیبل ایمنی )

در دی ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت مهد تاژ (شعار ایمنی )

در دی ماه  ۹۵ تحویل گردید :  شرکت مهد تاژ (Safety board )

در بهمن ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت فارکو شیمی (هنکل ) ( تابلو شعار ایمنی یکپارچه)

در بهمن ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت بوم شهر (Safety board )

 در بهمن ماه ۹۵ تحویل گردید : آقای کبیری از ارومیه (لیبل شبرنگ)

در بهمن ماه ۹۵ تحویل گردید : آقای مسگر لو (تابلو پی وی سی )

در بهمن ماه ۹۵ تحویل گردید : آقای مسگر لو (تابلو پی وی سی )

در بهمن ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت فارکو شیمی ( هنکل )  (لیبل شبرنگ نام مخازن)

در اسفند ماه ۹۵ تحویل گردید : شرکت فارکو شیمی ( هنکل )  (تابلو ایمنی)

۱۰۰% …………………… شرکت داده پردازان فرادیس البرز  (تابلو  ترافیکی و  تابلو ایمنی)

در حال طراحی ………….. شرکت مهد تاژ  (لیبل و تابلو ایمنی )

۲۰% …………………….. شرکت راه و ابنیه بزرگراه (تابلو خطر نما -جانپناه )

۱۰%  ……………………  شرکت بیدستان   (لیبل شبرنگ و علائم ایمنی )

۱۰۰% …………………… شرکت داده پردازان فرادیس البرز ( علائم ایمنی ، اتاق ها و سالن ها و لیبل و تابلو استاندارد شهری) 

در حال طراحی ………….. شرکت فارکو شیمی ( هنکل )  (تابلو ایمنی)

 

آیا سایت شرکت ، نیاز شما را در رابطه با تامین علائم ایمنی برطرف کرده است ؟

بارگذاری ... بارگذاری ...