شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • شستشوی دست در این محل ممنوع
  • ایستادن زیر بار لیفتراک ممنوع
  • ایستادن در این محل ممنوع
  • از تحویل گرفتن ابزارآلات معیوب خودداری نمایید
  • حفرکردن یا خاکبرداری ممنوع