شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • افراد غیر مجاز تعمیر نکنند
  • استفاده از بیل لودر به عنوان بالابر ممنوع
  • لطفاً مقابل پل پارک نفرمایید
  • خوردن،آشامیدن و سیگار کشیدن ممنوع
  • به جرقه نگاه نکنید2