از لباس ضد حریق استفاده کنید

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1048

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • کلیه چراغهای روشنایی باید دارای پوشش مناسب باشند
  • از دستکش عایق استفاده کنید
  • درب همواره بسته بماند
  • از دستکش کار استفاده کنید