استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1177

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • به روش صحیح انبار کنید
  • دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود
  • از کفش برق استفاده کنید