استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1177

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از دستکش کار استفاده کنید
  • پالت محصولات را در فاصله 60 سانتی متر از دیوار قرار دهید
  • راهرو همواره خالی از وسیله و قطعه باشد