استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1178

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • قبل از شروع به کار تهویه را روشن کنید
  • انبار و محوطه بیرونی آن را به صورت مرتب نظافت کنید
  • درب گرمخانه همواره باید بسته بماند
  • فقط جهت حمل معلولین