استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1178

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • رعایت فاصله مناسب از سیمهای برق الزامی است
  • دستهای خود را بشوئید