استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1179

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • به روش صحیح انبار کنید
  • کمربند ایمنی خود را ببندید 2
  • فقط جهت حمل کارکنان