استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1179

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • بعد از اتمام کار شیر روغن بسته شود
  • از کفش کار استفاده کنید
  • قبل از ورود به سالن تولید بریدگی ها و زخم ها باید محافظت گردد
  • محصولات را بر روی پالت نگهداری نمائید