استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1180

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • در هنگام توقف ترمز دستی را بکشید
  • از پیش بند استفاده نمایید4