استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1182

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • قبل از شروع به کار تهویه را روشن کنید
  • اولویت فروش محصول قدیمی تر رعایت گردد
  • جهت هشدار، هنگام ورود به سالن بوق بزنید
  • قبل از ورود کفش خود را تمیز کنید