استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1183

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از طناب نگهدارنده ی ابزار در ارتفاع استفاده کنید2
  • به روش صحیح بلند کنید
  • نشانگر مواد سمی همراه خود داشته باشید
  • کمربند ایمنی خود را ببندید 2
  • مطالعه دستورالعمل الزامی است