استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1183

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • فقط جهت حمل معلولین
  • دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود
  • بعد از اتمام کار شیر گاز بسته شود
  • به روش صحیح انبار کنید
  • از دستکش کار استفاده کنید