استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1184

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از کمک نگهدارنده چرخ استفاده نمائید
  • حفاظ ایمنی دستگاه را ببندید
  • نشانگر مواد سمی همراه خود داشته باشید