استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1185

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • قبل از تعمیر ، برق دستگاه قطع شود
  • محصولات را بر روی پالت نگهداری نمائید