استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1185

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از ماسک فیلتر دار استفاده کنید
  • این درب همواره باید باز بماند