استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1185

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • به روش صحیح بلند کنید
  • از عینک ایمنی استفاده کنید