استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1186

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • قبل از ورود کفش خود را تمیز کنید
  • فقط جهت تردد پرسنل تولید
  • از گوشی ایمنی استفاده کنید
  • از دستکش کار استفاده کنید
  • از لباس ایمنی استفاده کنید3