استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1187

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • درب قبل از تعمیر دستگاه باز شوددرب قبل از تعمیر دستگاه باز شود
  • از کلاه ایمنی استفاده کنید
  • از لباس شیمیایی استفاده نمایید2