استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1187

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از پیش بند استفاده نمایید4
  • قبل از باز کردن درب دستگاه را خاموش کنید
  • از کفش برق استفاده کنید