شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • با دست مرطوب لمس نکنید
  • خروج ممنوع
  • ورود به محوطه چمن کاری ممنوع
  • استفاده از بیل لودر به عنوان بالابر ممنوع
  • ایستادن زیر بار جک هیدرولیکی ممنوع2