شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر برخورد دکل جرثقیل با کابل های برق2
  • خطر برق گرفتگی 230 ولت2
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر سقوط بار