باز کردن تابلو برق توسط افراد غیر مسئول اکیداً ممنوع

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1042

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • تعویض روغن ممنوع
  • درب را باز نکنید
  • با دست مجروح کار نکنید
  • بار سنگین بر روی سطح قرار ندهید
  • با قلاب بسته را جابجا نکنید2