به روش صحیح انبار کنید

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1152

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از پیش بند استفاده نمایید4
  • از لباس ایمنی استفاده کنید
  • ارتفاع قلاب جرثقیل از زمین حداقل 2 متر
  • قبل از ورود به سالن تولید بریدگی ها و زخم ها باید محافظت گردد
  • از دستکش عایق استفاده کنید