شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • محل کار خود را تمیز نگه دارید
  • مطالعه دستور العمل قبل از تعمیر و نگهداری الزامی است
  • از کلاه و محافظ شیشه ای استفاده کنید2
  • دستهای خود را ضد عفونی کنید