شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده از دستکش برای تراشکاران ممنوع
  • ایستادن در این محل ممنوع
  • استفاده کارگران از بالابر ممنوع
  • ورود کامیون به محوطه انبار ممنوع