تگ ایمنی(راه اندازی نشود کارکنان برق در حال کار می باشند)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg015

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • tag & تگ ایمنی
  • شير باز نشود
  • اين شير را باز نكنيد
  • اين تگ برداشته نشود
  • محيط محصور
  • راه اندازي نشود