تگ ایمنی(راه اندازی نشود)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg014

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • راه اندازي نشود كاركنان برق در حال كار مي باشند
  • شير باز نشود
  • اين شير را نبنديد
  • خطر كليد را باز نكنيد
  • ورود به محيط محصور در حال انجام كار
  • غير ايمن استفاده نشود