تگ ایمنی(غیر ایمن استفاده نشود)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg018

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • تا زمان برداشتن اين تگ از تجهيز استفاده نشود
  • خطر كليد را باز نكنيد
  • tag & تگ ایمنی
  • شير باز نشود
  • استفاده نشود
  • اين شير را باز نكنيد