تگ ایمنی(مجوز ورود به محیط محصور)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg019

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • اين شير را باز نكنيد
  • تا زمان برداشتن اين تگ از تجهيز استفاده نشود
  • اين تگ برداشته نشود
  • خطر كليد را باز نكنيد
  • tag & تگ ایمنی
  • محيط محصور