تگ ایمنی (این تگ برداشته نشود)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg020

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • اين تگ برداشته نشود
  • تا زمان برداشتن اين تگ از تجهيز استفاده نشود
  • راه اندازي نشود كارگران در حال كار در محيط محصور مي باشند
  • خطر 220 ولت
  • شير ...را نبنديد
  • اين شير را باز نكنيد