تگ ایمنی-تایید تضمین کیفیت

دسته بندی محصول: انواع تگ های ایمنی ، وضعیت تولید

CODE: Tg070

از این نوع تگ ها در سراسر فرایند تولید و کلیه فعالیت هاى جانبى مرتبط با آن استفاده مى شود.این تگ ها در طول فرایند تولید همراه با مواد در جریان بوده و اطلاعات کاملى را در زمینه وضعیتهاى مختلف تولید در اختیار پرسنل قرار مى دهند. مواردى نظیر تائید مواد ورودى، مجوز تولید، تائیدکنترل کیفى، ترخیص مواد و بسیارى دیگر که حدود ۴۰ نوع مختلف از تگ ها و شناسه ها را شامل مى شود.

شاید این محصولات را هم بپسندید: