شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر اجسام برنده
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر مواد آتش زا
  • خطر برق گرفتگی 230 ولت2
  • خطر ولتاژ بالا 20 کیلووات 2