خطر بشدت قابل اشتعال

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1014

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر لغزش از راه پله
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر مواد خود اشتعال
  • خطر مواد منفجره