خطر تابش رادیواکتیو

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1082

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر فاصله عمودی ازکابل برق 1.5 متر میباشد2
  • خطر سقوط یخ و برف
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر استخر آب سمی است
  • احتیاط منطقه تحت نظر است
  • خطر واژگونی اجسام