خطر درب اتوماتیک

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1011

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • احتیاط کارگران مشغول کارند
  • خطر درب اتوماتیک بسته میشود
  • خطر انفجار و آتش سوزی
  • خطر مواد منفجره
  • خطر مواد شیمیایی خورنده
  • خطر آب داغ