خطر درب اتوماتیک

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1011

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر قطع انگشتان دست
  • خطر درب اتوماتیک
  • درب با احتیاز باز شود
  • خطر فاصله عمودی ازکابل برق 1.5 متر میباشد2
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر پاشش مواد مذاب