خطر لغزش از راه پله

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1009

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر مواد عفونی
  • خطر برق گرفتی4
  • خطر له شدگی بین قطعات
  • احتیاط تحت تعمیر
  • خطر اتمسفر قابل انفجار