خطر له شدگی بین قطعات

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1007

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر سقوط لوله های معلق
  • خطر مواد سمی
  • خطر 2
  • خطر برق گرفتی4
  • خطر درب اتوماتیک
  • خطر پرتاب قطعه از روی تسمه نقاله