خطر له شدگی بین قطعات

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1007

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر آلودگی صوتی
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر مواظب سر خود باشید
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر سرمای شدید
  • خطر اجسام برنده