خطر له شدگی بین قطعات

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1191

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر مواد شیمیایی خورنده
  • خطر مواد اکسید کننده
  • خطر تغییر عمق ناگهانی
  • خطر مرگ