خطر له شدگی بین قطعات

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1006

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر تابش رادیواکتیو
  • خطر عقرب گزیدگی
  • خطر آسیب به قطعات الکترونیکی2
  • احتیاط اجسام شکستنی
  • خطر مواظب سر خود باشید
  • خطر 2