خطر له شدگی بین قطعات

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1006

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر نور ماوراء بنفش
  • احتیاط اجسام شکستنی
  • خطر لغزش از سطح شیبدار
  • خطر احتمال خفگی
  • خطر اسید سولفوریک
  • خطر دستگاه برش