خطر مایعات قابل اشتعال

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: y1006

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر سقوط در منهول
  • درب با احتیاز باز شود
  • خطر آسیب دیدگی
  • احتیاط تحت تعمیر
  • خطر گیر کردن لباس
  • خطر عقرب گزیدگی