خطر مواد اسیدی

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1015

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر آسیب به قطعات الکترونیکی2
  • خطر میدان مغناطیس قوی
  • خطر مسمومیت تنفسی
  • خطر ورود پساب صنعتی