خطر موادشیمیایی

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1037

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر عبور کامیون
  • خطر درگیری دست و لباس
  • خطر دستگاه برش2
  • خطر نشت گاز
  • خطر ناحیه سم پاشی
  • خطر گیر کردن لباس