خطر مواظب باشید

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1004

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر سقوط در استخر
  • خطر سرمای شدید
  • احتیاط رنگ مرطوب است
  • خطر زمین لغزنده است
  • خطر اسید سولفوریک
  • خطر له شدگی بین قطعات