خطر مواظب باشید

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1215

۲۱۵

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر سقوط اشیاء
  • خطر مواد قابل اشتعال
  • خطر بریدگی دست
  • خطر قطع انگشتان دست
  • خطر ربات در حال کار است
  • احتیاط اجسام شکستنی