خطر مواظب موانع باشید

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1214

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر قطع انگشتان دست
  • خطر آلودگی صوتی شدید
  • خطر تابش نور شدید
  • خطر حفاری با عمق زیاد
  • خطر مواد سمی
  • خطر آسیب به قطعات الکترونیکی2