خطر مواظب باشید

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1005

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر سقوط اشیاء
  • خطر درب اتوماتیک
  • خطر قطع انگشتان دست
  • خطر اتمسفر قابل انفجار
  • خطر ولتاژ بالا 20 کیلووات 2
  • خطر انفجار کپسول تحت فشار در اثر حرارت