خطر مواظب موانع باشید

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1165

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر پرتاب قطعه ناشی از برشکاری
  • خطر دستگاه برش
  • خطر مواد اکسید کننده
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر فاصله عمودی ازکابل برق 1.5 متر میباشد2
  • خطر مواد شیمیایی خورنده