خطر ناحیه تحت سم پاشی است

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1008

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر مواد قابل اشتعال
  • خطر له شدگی بین قطعات
  • خطر سقوط در استخر
  • احتیاط منطقه تحت نظر است
  • خطر گیر کردن لباس
  • درب با احتیاز باز شود