خطر گیر کردن لباس

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1186

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر محیط آلوده است
  • خطر مواد شیمیایی
  • خطر ناحیه سم پاشی
  • خطر اتمسفر قابل انفجار
  • خطر برخورد دکل جرثقیل با کابل های برق2