خوردن،آشامیدن و سیگار کشیدن ممنوع

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1094

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • پرتاب کردن و سر دادن محصولات ممنوع
  • با کفش وارد نشوید
  • ورود افراد با پیس میکر ممنوع
  • استفاده از دمپایی ممنوع