خوردن،آشامیدن و سیگار کشیدن ممنوع

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1094

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • در هنگام کار دستگاه تعمیر و روغن کاری ممنوع2
  • حفرکردن یا خاکبرداری ممنوع
  • تا اتمام تخلیه محل را ترک نکنید