درب با احتیاز باز شود

دسته بندی محصول: علائم خطر

CODE: Y1217

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر دستگاه برش4
  • خطر احتمال خفگی
  • خطر گیر کردن لباس
  • خطر آلودگی صوتی شدید
  • خطر مایع داغ
  • خطر پاشش مواد مذاب