شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • ایستادن زیر بار جرثقیل ممنوع
  • استفاده از تلفن همراه دوربین دار ممنوع
  • شستشوی دست در این سینک ممنوع
  • حمل سرنشین با لیفتراک ممنوع