در فضای بسته خودرو را روشن نگذارید

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1144

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • تا اتمام سوختگیری شناور را ترک نکنید
  • جوشکاری ممنوع
  • آتش نیافروزید
  • با دست مجروح کار نکنید