در فضای بسته خودرو را روشن نگذارید

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1144

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • کالا و قطعات را روی هم انبار نکنید
  • استفاده از جک پالت به عنوان وسیله نقلیه ممنوع2
  • استفاده از آسانسور هنگام آتش سوزی ممنوع2