شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • تعمیر خودرو اکیداً ممنوع
  • با دست مجروح کار نکنید
  • ایستادن زیر بار جک هیدرولیکی ممنوع2
  • از تحویل گرفتن ابزارآلات معیوب خودداری نمایید
  • حفاظ دستگاه را باز نکنید2