غلتاندن کپسولهای تحت فشار ممنوع

دسته بندی محصول: علائم ممنوعیت

CODE: R1124

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • حفرکردن یا خاکبرداری ممنوع
  • بیشتر از تعداد تعیین شده ، کارتن محصولات را روی هم قرار ندهید
  • دریچه را باز نکنید
  • استفاده از جک پالت به عنوان وسیله نقلیه ممنوع2