قبل از شروع کار حفاظ را ببندید

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1106

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • دمای انبار ها را مرتب کنترل نمائید
  • از کلاه و محافظ شیشه ای استفاده کنید2
  • از کلاه ایمنی استفاده کنید
  • از دستکش کار استفاده کنید