محصولات را بر روی پالت نگهداری نمائید

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1141

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از لباس با نوار شبرنگ استفاده نمائید
  • بعد از اتمام کار شیر هوا بسته شود